Tekniska och antikvariska projektörer

med specialinriktning på restaurering och varsam ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Rådhuset »

Lindholm Restaurering har haft förmånen att genomföra en omfattande kulturhistorisk inventering av rådhuset och att arbeta som antikvarisk sakkunnig från förstudie fram till projektering.

Magasinet »

Lindholm Restaurering har tagit fram en beskrivning av återuppbyggnaden där det ursprungliga teglet återanvänds och kompletteras med nytt och arbetar löpande med projektet som teknisk och antikvarisk sakkunnig.

Högsbo »

Lindholm Restaurering har utarbetat ett kulturmiljöunderlag för området omkring Guldmyntsgatan i Högsbo på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret.

031 – 336 09 40   •   info@lindholm-restaurering.se


© Copyright Lindholm Restaurering AB